Beneficjent Fan Leather Borysiuk Sp. j. realizuje projekt pn.:

Internacjonalizacja firmy Fan Leather Borysiuk Sp. J.”

w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014 - 2020, Poddziałanie 1.2

Cele projektu: Głównym celem projektu jest wzrost działalności eksportowej przedsiębiorstwa Fan Leather Borysiuk Sp. J. poprzez rozwój na nowe rynki zagraniczne: niemiecki i brytyjski.

Planowane efekty projektu: rozwój w oparciu o eksport, zwiększenie produkcji oraz pozyskanie nowych kontrahentów na nowych rynkach zagranicznych.

Wartość projektu: 446 736,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 285 838,40 PLN

Projekt realizowany w okresie: 01/01/2021 – 31/12/2021

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać pisząc na adres: [email protected]

                                                                                             

Beneficjent Fan Leather Borysiuk Sp.j. realizuje projekt pn.:

Internacjonalizacja firmy Fan Leather Borysiuk Sp. J.”

w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014 - 2020, Poddziałanie 1.2

Cele projektu: wzrost działalności eksportowej przedsiębiorstwa Fan Leather Borysiuk Sp. J. poprzez rozwój na nowe rynki zagraniczne.

Planowane efekty projektu: rozwój w oparciu o eksport, zwiększenie produkcji oraz pozyskanie nowych kontrahentów na nowych rynkach zagranicznych.

Wartość projektu: 743 186,82 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 549 902,89 PLN

Projekt realizowany w okresie: 01/12/2019 – 30/11/2021

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać pisząc na adres: [email protected]