Beneficjent Fan Leather Borysiuk Sp.j. realizuje projekt pn.:

Internacjonalizacja firmy Fan Leather Borysiuk Sp. J.”

 

w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014 - 2020, Poddziałanie 1.2

Cele projektu:wzrost działalności eksportowej przedsiębiorstwa Fan Leather Borysiuk Sp. J. poprzez rozwój na

nowe rynki zagraniczne.

 

Planowane efekty projektu: rozwój w oparciu o eksport, zwiększenie produkcji oraz pozyskanie

nowych kontrahentów na nowych rynkach zagranicznych.

 

 

Wartość projektu: 743 186,82 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 549 902,89 PLN

 

Projekt realizowany w okresie: 01/12/2019 – 30/11/2021

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać od Pana Emila Borysiuka, tel. 502 244 004