Beneficjent Fan Leather Borysiuk Sp. j. realizuje projekt pn.:

Internacjonalizacja firmy Fan Leather Borysiuk Sp. J.”

w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014 - 2020, Poddziałanie 1.2

Cele projektu: Głównym celem projektu jest wzrost działalności eksportowej przedsiębiorstwa Fan Leather Borysiuk Sp. J. poprzez rozwój na nowe rynki zagraniczne: niemiecki i brytyjski.

Planowane efekty projektu: rozwój w oparciu o eksport, zwiększenie produkcji oraz pozyskanie nowych kontrahentów na nowych rynkach zagranicznych.


Wartość projektu: 446 736,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 285 838,40 PLN

Projekt realizowany w okresie: 01/01/2021 – 31/12/2021

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać pisząc na adres: [email protected]


___________________________________________________________________________

Beneficjent Fan Leather Borysiuk Sp. j. realizuje projekt pn.:

Internacjonalizacja firmy Fan Leather Borysiuk Sp. J.”

w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014 - 2020, Poddziałanie 1.2

Cele projektu: wzrost działalności eksportowej przedsiębiorstwa Fan Leather Borysiuk Sp. J. poprzez rozwój na nowe rynki zagraniczne: szwedzki i duński.

Planowane efekty projektu: rozwój w oparciu o eksport, zwiększenie produkcji oraz pozyskanie nowych kontrahentów na nowych rynkach zagranicznych.


Wartość projektu: 686 061,67 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 501 346,51 PLN

Projekt realizowany w okresie: 03/07/2019 – 30/09/2022

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać pisząc na adres: [email protected]


___________________________________________________________________________

Beneficjent Fan Leather Borysiuk Sp. j. realizuje projekt pn.:

Przygotowanie firmy FAN LEATHER do wdrożenia transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 w ramach wybranych obszarów działań w zakresie cyfryzacji, automatyzacji i robotyzacji”

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020,

Poddziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB

Cele projektu: Celem projektu jest wdrożenie do działalności Spółki FAN LEATHER rekomendacji z Mapy drogowej

Planowane efekty projektu: zwiększone moce produkcyjne, zwiększona wydajność, zmniejszona ilość odpadów. Inwestycja będzie miała na celu digitalizację procesu krojowni oraz usieciowienie i wymianę danych.


Wartość projektu: 553 500,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 301 000,00 PLN


Projekt realizowany w okresie: 01/05/2022 – 30/04/2023

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać pisząc na adres: [email protected]